จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2554

                นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.29 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีวางพุ่มเงิน - พุ่มทอง ถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งได้ร่วมพิธีรวมพลังสามัคคีปกป้องสถาบัน ต่อเนื่องหลังจากเสร็จพิธีวันฉัตรมงคลด้วย