สรจ.พิษณุโลก ศึกษาดูงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

               เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณ Lobby 2 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา  โดยมีแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดให้การต้อนรับ และนำเสนอรายละเอียด/แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการร่วมฯ เป็นอย่างดียิ่ง