จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2554

         นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน การตรวจสุขภาพเบี้องต้น การประกวดแต่งกายแฟนซี การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬาสากล (ฟุตบอล และแชร์บอล) การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ของสถานประกอบกิจการ และการให้บริการด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน