จังหวัดพิษณุโลก จัดงานประเพณีรดน้ำสงกรานต์ประจำปี 2554

              นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนกล่าวอำนวยพร และขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในประเพณีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554  เวลา 15.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมรดน้ำขอพรฯ ครั้งนี้ด้วย