แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า ครั้งที่ 4/2554

        (เช้านี้ 26 เมษายน 2554 เวลา 07.00 น.)นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและกล่าวทักทาย พบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 4/2554 ประจำเดือนเมษายน 2554 ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมพบปะหารือดังกล่าวด้วย