สรจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ

         เมื่อวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2554 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ทบทวนผลการปฎิบัติงาน รับฟังข้อเสนอแนะปัญหา อุปสรรคของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางระกำ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยภาคเช้าจัดประชุมกลุ่มย่อยที่อำเภอวัดโบสถ์ พรหมพิราม ภาคบ่ายประชุมกลุ่มย่อยที่อำเภอบางระกำ มีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วมประชุมพร้อมรับค่าตอบแทนประจำเดือนโดยพร้อมเพรียงกัน