สรจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

        นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน วันผู้สูงอายุในหัวข้อ "ผู้สูงอายุมีคุณค่า ร่วมพัฒนาสังคมไทย" ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ พิธีสงฆ์, รำเชิญพระขวัญ, มอบโล่ผู้สูงอายุผู้เป็นภูมิปัญญาดีเด่น ปี ๒๕๕๔ มอบโล่ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๔ มอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่นระดับจังหวัด รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุและมอบของขวัญ เป็นต้น ในการนี้นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ด้วย