สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานฯ

        นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน