แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า ครั้งที่ 3/2554

        นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและกล่าวทักทาย พบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 3/2554 ประจำเดือนมีนาคม 2554 ณ บริเวณหน้าอาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมพบปะหารือดังกล่าวด้วย