แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ

              นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบของหน่วยงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บ้านสวนคลาสสิค ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2554 ให้แก่เครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง จากสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและภารกิจด้านแรงงาน