สรจ.พิษณุโลก ร่วมจัดประชุมตามโครงการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. นายล้ำ เลิศศรีมงคล นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจง ตามโครงการ "การสร้างระบบความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ" ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน