จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่านนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฯ

           นายวรชัย  อุตตมชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (รับผิดชอบงานด้านแรงงาน) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่านนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ด้วย