รับสมัครนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฯ

         ด้วยจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัครนายจ้างและลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดตามลิ้งค์  http://115.31.136.62/sites/phitsanulok.mol.go.th/files/kajang.pdf