สรจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 2/2554

     นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและกล่าวทักทาย พบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบกิจกรรม "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" ครั้งที่ 2/2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมกิจกรรม และสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพบปะหารือดังกล่าวด้วย