มหกรรมนัดพบแรงงาน ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก

           นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก โดยมีตำแหน่งงานว่าง การมารับสมัครงานจากนายจ้าง กิจกรรมต่างๆ ด้านแรงงานอีกมากมาย