ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

     เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔