จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน"

          นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553-2554 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนบ่อภาค หมู่ 4 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน" ได้แก่ การรับสมัครงาน/ตำแหน่งงานว่าง สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายด้านแรงงาน/ประกันสังคม เผยแพร่เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น