ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

     นายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นเลขานุการที่ประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน สังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน