ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำอำเภอ

     นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมปรีกษาหารือการส่งเสริมอาชีพ/รายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำอำเภอ (อ.เมือง,อ.พรหมพิราม,อ.ชาติตระการ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 10.00 -14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก