ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2554

     นายปรีชา  เรืองจัทนร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการจัดงานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2554 เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานดังกล่าวด้วย