แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานพิธีรับมอบอุปกรณ์ KOICA

     นายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานพิธีรับมอบอุปกรณ์ KOICA (องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี) เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 13.45 น. ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว