สรจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการ "ถักจิตทอใจ ด้วยสายใยธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา"

     นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในโครงการ "ถักจิตทอใจ ด้วยสายใยธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา" เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 07.30 น. ณ วัดนาขุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมีนายธนิช  นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว