แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือนมกราคม 2554

     นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประจำเดือนมกราคม 2554 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกอบแก้ว โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และในงานนี้มีนายธนิช นุ่มน้อย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยนำประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลกทราบโดยทั่วกัน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 10 บาท (จากเดิมอัตราวันละ 153 บาท เป็น อัตราวันละ 163 บาท)มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป