หน่วยงานสังกัด รง.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมถวายภัตตาหารฯ ตามโครงการอุปสมบท 999 รูปเฉลิมพระเกียรติฯ

   นายธนิช  นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะ "โครงการอุปสมบท 999 รูปเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก