หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553

                เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2553 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงาน ร่วมกิจกรรมกายบริหารแอโรบิคด๊านซ์ ร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และรับมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายปรีชา เรืองจันทร์) เป็นประธานพิธีมอบฯ ในวันดังกล่าว