จังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ

         เมื่ออังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ ห้องกอบแก้ว โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธนิช นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอใน 93 ตำบล เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน