แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมสถานประกอบการและศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 น. นายธนิช นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ร่วมออกเยี่ยมสถานประกอบการและตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก (บริษัท บิ๊กซีพิษณุโลก จำกัด) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก