แรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ท่านใหม่) เข้าพบผู้บริหารของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่

           นายธนิช  นุ่มน้อย  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายปรีชา  เรืองจันทร์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายวรชัย  อุตตมชัย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายยงยศ  เมฆอรุณ) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายนริศ  ปิยพฤทธิ์) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.00-09.00 น. เพื่อรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรับนโยบายจากผู้บริหาร ต่อจากนั้นได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ณ ห้องทำงาน แรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

พบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

พบ รองวรชัยฯ

 

พบ รองยงยศฯ

 

พบ รองนริศฯ

 

 

ประชุมข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สนง.แรงงานจังหวัดพิษณุโลก