หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบริจาคสิ่งของ "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด"

        

          จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงาน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" เพื่อรับบริจาคสิ่งของ เงิน ทอง เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้าน "มัจฉากาชาด" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2554 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ นำสิ่งของร่วมบริจาคในวันดังกล่าวด้วย.