พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 นางภาวนุช  ฟุ้งลัดดา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก