พิษณุโลก จัดงานอินโดไชน่าแฟร์ 2010

      ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานเปิดงานอินโดไชน่าแฟร์และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พิษณุโลก : ประตูยุทธศาสตร์สู่อินโดไชน่า และอาเซียน โดยมีนายปรีชา เรืองจันทน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 นี้ ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานและรับฟังปาฐกถาพิเศษด้วย