ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการพิษณุโลก คนใหม่

     หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมต้อนรับ นายวรชัย  อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่ย้ายราชการมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก