เจ็ตสกีนานาชาติที่พิษณุโลก และการแสดงอุปกรณ์กีฬาทางน้ำและอุปกรณ์เรือเพื่อการพาณิชย์

      นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานแสดงอุปกรณ์กีฬาทางน้ำและอุปกรณ์เรือพาณิชย์ในการแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ บึงราชนก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีเปิดด้วย