พิษณุโลก จัดงานมหกรรมวันคนพิการสากลประจำปี 2553

       นายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวันคนพิการสากลประจำปี 2553 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ณ บริเวณหอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย