จังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553

      นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ นายปรีชา ศรีชัย อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานฯ