พิษณุโลก ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยฯ

          นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด (หลังเดิม) โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย