จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันที่ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2553

          นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันที่ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 772 (ชั้น 7) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวด้วย