จังหวัดพิษณุโลก จัดงานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า"

            นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในงานพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "เวทีพบปะหารือ : กาแฟเช้า" เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้แทน เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย