จังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 - วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้รักษาราชการแทน และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาราชการจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อเป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2553  ณ วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์