จังหวัดพิษณุโลก จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

              เช้าวันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจัดงาน "๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น ๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดและร่วมชมภาพนิทรรศการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ