หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "กาแฟเช้า"

             เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2553 นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า หรือสภากาแฟ  ณ ห้องกอบแก้ว ชั้น 2 โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน  ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ  เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิมสนมระหว่างกัน  อันจะยังให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน จับกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานอย่างไม่เป็นทางการด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดสภากาแฟ เป็นการพบกันอย่างไม่เป็นทางและประสานงานกันนอกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างคล่องตัว ราบรื่นยิ่งขึ้นงานสำคัญขณะนี้ที่ต้องการให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆสนับสนุน ได้แก่ การจัดงานอินโดไชน่าแฟร์ ระหว่างวันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2553  การจัดแข่งขันเจ็ตสกีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (คิงส์คัพ) วันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2553 ณ บึงราชนก  การจัดงานประเพณีปักธงชัย อำเภอนครไทย วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2553  การก่อสร้างลานอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว พระปฐมกษัตริย์ผู้สร้างชาติไทย  อำเภอนครไทย  และการดูแลแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนหลังน้ำลด  และในระยะนี้เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว ขอให้หัวหน้าส่วนราการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้เข้มแข็งสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน ในช่วงปีงบประมาณ 2554  ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก  มีงานและกิจกรรมอยู่ข้างหน้ารอที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอยู่มากมายหลายงาน เพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางสี่แยกอินโดจีน