หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2553

            นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2553 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้แทน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย