จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นเรื่องการบริหารงบประมาณในปี 2554

        เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553  ที่ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2553