สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน

         นายพูลศักดิ์  เศรษฐนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย