จังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกันยาน 2553

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้(21 ก.ย.53) ที่โรงแรมวังแก้ว จังหวัดพิษณุโลก นายนริศ ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนกันยายน  2553 มีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ร่วมชี้แจงแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนหลายหน่วยงาน

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ การสรุปผลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก  โครงการเงินออมเกษียณมั่งคั่ง ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการวิถีธรรม วิถีไทย โครงการรณรงค์การใช้ภาษาไทย และการประกวดขับร้องเพลงมาร์ชนเรศวร ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก  การเตรียมจัดงานถนนเด็กเดินครั้งที่ 19 ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2553 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก การแถลงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก การเตรียมการจัดงานรณรงค์วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2553 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก การรายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และการเตรียมจัดงานวันมหิดล ของ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก