จังหวัดพิษณุโลก...ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา๗๘ พรรษา๗๘ แสนต้น เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พื้นที่สาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และราษฎรในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้