จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน"

       นายสมพงษ์  อรุณโรจน์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการ "ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน" ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 12) เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ วัดวังงิ้วงามหมู่ 4  ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมออกหน่วยบริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ตามโครงการ "แรงงานทั่วไทย ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน" ได้แก่ การรับสมัครงาน/ตำแหน่งงานว่าง สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายด้านแรงงาน/ประกันสังคม เผยแพร่เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น


นายสมพงษ์  อรุณโรจน์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 


หัวหน้าส่วนราชการสังกัด รง. และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมตามโครงการ

 
บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า (ฟรี)