พิธิปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โครงการ "ทำดี มีอาชีพ" จังหวัดพิษณุโลก

พลตรีบรรยงค์  สิรสุนทร รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (กอ.รมน.จ.พล) เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โครงการ "ทำดี มีอาชีพ" จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝีกอบรม 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติ