แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"

              นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหลากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบ "บ้านรัฐร่ามราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ หมู่ 4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมพิธี