ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน สิงหาคม 2553

นายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน สิงหาคม 2553 เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมวังแก้ว  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดพิษณุโลก มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานในการแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยภาคเหนือด้วย